s

Blog

Ang mga sirkumstansya pong ito ang nag-bigay sa similar ng panibagong pag-asa na ako makaka-balik sa iglesia ( sound )

Ang mga sirkumstansya pong ito ang nag-bigay sa similar ng panibagong pag-asa na ako makaka-balik sa iglesia ( sound )

.daan-daang milyon eh, at ah in noon sa samahan nayan na Ang matchmaking Daan naite-texto nya’ yan’ na hindi na nya’ mababayaran iyan eh at ah aabutin na iyan ng araw ng pag-huhukom. At may mga pag-kakataon nga na kapag Lunes, Martes, Miyerkules ay nandoon ako sa mismong opisina nya’ at nandon din iyong mga naniningil ng utang at hinahabol nya’ na mapondohan iyong mga cheque nya’. Madalas ko po syang’ makitang ano eh nagagalit ah…nambubulyaw at ah hindi nya’ malaman kung paano tugunan yuong pananagutan na dapat nyang’ bayaran ( acoustics )

aˆ?Napansin ko nitong huli sinabi nya’ na ang aral daw ng INC tungkol doon sa isang taong bago eh ang Dios daw iyon at tsaka mga tao, dito napansin ko na hindi talaga akay ng mabuting budhi iyong kanyang pag-tuturo sapagkat alam na alam ko na hindi naman talaga ganon ang aral ng INC eh, ipina-aangkin nya’ sa INC ang isang aral na hindi naman talagang aral ng INC, ang aral ng INC riyan sapagkat itinuro ko, alam na alam ko iyan dinuktrina ko iyan, ang bumubuo po sa isang taong bago ay ang panginoong Jesu-Cristo bilang ulo at ang iglesia bilang ano katawan nya’. Meron pong mga pang-yayari na sinasampalatayanan ko na nakapag-udyok sa akin con el fin de mag-karoon muli ng pag-asa na maka-balik sa INC. Ang isa po ay meron po kasi akong ka-iskwelang Ministro sa INC, itong ah…kaibigan ko itong Ministro ay pinag-tyagaan nya’ akong kausapin yun’ eh napakalaking bagay sa akin, sapagkat bakit ako ipagmamalasakit nung’ kasama kong Ministro kung ah kung hindi totoo talaga iyong kanyang pag-mamahal sa akin na ako’y mabalik sa aking tungkulin. Ang isa pa po iyon nga yuong pag-sasalita nung aking mga kapatid na sinabi nila na alam ko naman na ang INC ang totoo at pinayuhan ko pa nga po sila na mamalagi sa iglesia, mamalagi sa pagkakilala sa sugo at saka sa kahalalan ng iglesia, sinabi ko talaga wag’ silang hihiwalay sa iglesia. Alam po ninyo nung’ marinig ko po iyon sa tv ay hindi ko ho maipaliwanag iyong aking naging damdamin sapagkat totoo lahat naman talaga iyon ( sound )

Nung’ ang ah… matindi ang ah…sumbat sa similar ng aking budhi ( sound )

Meron pang isang pag-kakataon po na sinasampalatayanan ko nakapag-udyok din sa similar, pinakanta ho sa similar iyong awiting ako’y INC, nandoon kasi sa punto na nong’ awitin ko iyon, iyong salitang ah..kundi ako nag-kakamali ang bangit doon eh ah aˆ?nakatamin sa puso ko ang lahat niyang aralaˆ?. Doon po ay hindi ko maipaliwanag ang aking naging damdamin sapagkat nasa sitwasyon ako na kaya ko ina-awit iyon ay para poder tuligsain ang INC aunque sa kaloob-looban na aking kaisipan at damdamin ay nuong awitin ko iyon ay totoo iyon binabangit ko na aˆ?nakatanim sa aking puso lahat ng aral ng INCaˆ?. Isa pa na nakapag-udyok sa akin ay yuong ah…hindi ko nalang matandaan kung si ka Paul o si ka Jun Bularan ang nag-sabi low eh, ang sabi kasi nung ah… panellist ng ATD, alam mo Rey kung alin ang totoo at saka alin ang mali sa usapang ito, at yan’ eh an mo sa iyong budhi kung meron kapang talagang konsensya, sabi eh.

Ayon narin po kay Ginoong Eli Soriano at malimit nyang’ sabihin sa amin na marami syang’ pinag-kaka-utangan at iyon ang pinaka-matinding dalahin nya’ ngayon sa buhay, umaabot na ho ng ah

aˆ?At ang ginawa ko po ay iyong mga leksyon natin sa mga pag-samba mga lektura ng kapatid na EraA±o Manalo ay talagang ini-isa-isa kong ano yan’ binalikan, at ah…iyon nga po ah nababasa ko iyong mga katulad nong nasa https://datingranking.net/fr/sites-sugar-momma/ Jerimias sa kapitolo otso ano po na ang bangit doon eh ah…hindi ba anya kapag ang bayan ng Dios eh naligaw eh di’ ba dapat bumalik, pag-nadapa ay hindi ba dapat bumangon? Meron ding bangit createn’ na nalalaman anya nung mga taga, langay-langayan nung’ panahon ng kanilang pag-babalik aunque eh, nandon din sa Isaias eh performn’ sa uno tres yata pababa, ang naka-sulat doon eh ako’y nag-ka-anak, pinalaki ko, inaruga aunque nag-himagsik laban sa similar, pero sa dakong huli ang bangit doon eh…tumigil na kayo, hali-kayo tayo’y mag-katuwiranan. At ah…sa isang lektura ng kapatid na EA±aro Manalo natatandaan ko kung hindi po ako nag-kakamali ay Enero a-onse, 1997 yung’ petsa, nakalagay kasi roon na ang sabi ng kapatid na EraA±o Manalo roon ay maging sino kaman, anoman ang iyong nagawa, ang mahalaga ay nag-sisi kana, nag-bagong-buhay, natuto sa iyong mga pag-kamali, kaylanman ang sabi roon ay hindi nag-maliw ang pag-mamahal ng Dios sayo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on